“Indonesia – VN Triển Lãm mỹ thuật lần thứ 2” tại Breeze Art Space, tp BSD – Nam Tangerang, Indonesia.

Trả lời